Торог

Думата на синдарин, която Толкин използва за „трол” в творбите си. Произходът й обаче е неясен — възможно е тя да произлиза от по-стари елфически думи (елементът „рог” в торог напомня за същата частица в балрог, като е възможно и в двата случая да става дума за частица, произлизаща от рауко — „демон”.

Следвайки тази логика и текстовете от „Етимологиите” от V том на „История на Средната земя”, вероятният корен на думата може да бъде таур рауг, където таур означава „огромен, могъщ, поразителен, ужасен”, а рауг се явява като произход на „рог” — „демон”. Следователно, ако приемем тази спекулация за вярна, името „торог” би означавало „могъщ демон”, но може и да имитира „олог”, който е сходният термин в Черната реч.