Третия род

Название за телерите — третият от елфическите родове, които потеглили на Великото пътешествие от Куивиенен.