Тъмната клисура

От Черноден на изток вървял древен път към Дуиморберг и пътеката на мъртвите. Пътеката минавала през тъмна борова гора, която била наречена Dimholt. Названието буквално означава тъмна гора, но е преведено на български като Тъмната клисура.