Дуиморберг

Древната крепост Черноден се намирала на източния склона на Белите планини, в началото на Зли дол. На изток от крепостта се намирала гора от ели и борове — Тъмната клисура, която покривала склоновете на мрачната планина. Това била Планината на призраците или Дуиморберг на езика на Рохан.

В дебрите на мрачната гора, на една долчинка, стоял един изправен камък. Зад него се намирал входът към Пътеката на мъртвите, която била обитавана от духовете на клетвопрестъпниците на Исилдур. Мъртъвците дали на планината името Дуиморберг, но Арагорн в крайна сметка им позволил да изпълнят клетвата си и да почиват в мир. След великите събития в края на Третата епоха планината вече не била обитавана от призраци.