Черноден

Убежище на рохиримите в Зли дол, намиращо се на старо свещено място на предишните обитатели (Клетвопрестъпниците). Намира се в дълбоките долини на Белите планини и е укрепено срещу нападения. Названието идва от роханската дума Dūnhaerg „езически храм на склона”.