Клетвопрестъпници

Планински народ, чиито крал се заклел във вярност на Исилдур и дунеданците в края на Втората епоха. Те почитали Саурон в годините преди основаването на Гондор и когато дошло време да изпълнят клетвата си и да се бият на страната на Исилдур срещу бившия си господар, те престъпили клетвата си и се скрили в планините. Исилдур ги проклел да бродят без покой докато не изпълнят клетвата си. През цялата Трета епоха те обитавали Пътя на мъртвите в очакване да се появи наследника на Исилдур и да ги освободи от проклятието.