Уилос

Едно от елфическите имена на цветето симбелмине, или „вечен спомен”. Названието било използвано за цветята, които Туор видял да растат около сребърната порта на Гондолин.