Улдор

Най-младият син на Улфанг Черния, който предал синовете на Феанор в Нирнает Арноедиад. Бил посечен в битката от Маглор.