Уруи

Синдаринското название на осмия месец от годината, което се използвало в календарите на дунедаините и което отговаряло на съвременния август. На куеня месецът се наричал уриме.