Усоев ручей

Ручей, който извирал в клисурата на Белите планини, известна като Шлемово усое. Потокът минавал през стената на крепостта и покрай основата на скалата, където се намирал Рогоскал, след което поемал към широките земи на Рохан.