Фолквине

Четиринадесети крал на Рохан, син на Фолка Ловеца и прадядо на Теоден. Първите му синове (близнаците Фолкред и Фастред) били погубени във войната с харадримите. Така Фолквине бил наследен от най-малкия си син Фенгел.