Фолко Многознай

Приятел на Фродо Торбинс в Графството. Спомага за неговото преместване в Фуков край.