Хитуи

Синдаринското название на единадесетия месец от годината, чието име на куеня било хисиме. Месецът отговарял на съвременния ноември, който хобитите наричали блотмат. Името произлиза от елфическата дума за „мъгла” и отбелязвало идването на зимата в Средната земя. С началото на хитуи в северните земи не се предприемали дълги пътувания до следващата пролет.