Хиярмендакил II

Наследник на кралския род на Гондор, чието истинско име било Винярион. Той станал крал, когато баща му Алдамир бил убит от харадримите — смърт, за която търсил отмъщение през следващите единадесет години на властването си, когато постигнал велика победа над хората от Харад. След нея Винярион приел името Хиярмендакил — „Южен победител”, и властвал под името Хиярмендакил II. Той бил наследен от сина си Минардил.