Червеи

Название на расата на драконите и особено за безкрилите видове (като самия Глаурунг), които пълзели по земята. За първи път името се среща през 265 г. от Първата епоха.