Черната реч

Езикът, създаден от Саурон през Втората епоха за неговите войски като заместител на общата реч.