Черната ръка

Така Ам-гъл буквално нарича ръката на Саурон, но думата се използва и в преносното й значение на властта на Саурон.