Шатур

Съкратено название, използвано от джуджетата, за една от трите планини на Мория — Бундушатур (или на елфически — Фануидхол).