Южняци

Народът на Харад — древните врагове на Гондор, идващи от южните земи.