Яго Многознай

Син на Хуго Многознай и Донамира Тук, която била една от трите дъщери на Стария Тук. Яго е брат на Жасмин Многознай, която се омъжила за Херугар Болгер.