Entries by Георги Панайотов

Star Lords VI: Завръщането на кралете

Орбиталното пространство около планетата Исенгард беше пълно със станции тип „Ент” и беше почти невъзможно да се мине покрай тях. Но когато корабите на Гандалф, Леголас, Арагорн, Гимли и Теоден, предвождащ немалка роханска ескадрила, изскочиха от хиперпространството, ентите се разместиха така, че те да могат да минат безпрепятствено.

Star Lords V: Двете кули отвръщат на удара

САМО НА няколко десетки светлинни години от черната дупка Раурос се намираше коварният космически лабиринт Емин Мул. Това беше може би най-обширното астероидно поле в галактиката Средна земя. Беше невъзможно да се избегне, ако някой решеше да мине по този път от Раурос към системата Мордор.
Сега двата малки изтребителя на Фродо и Сам се лутаха безцелно из астероидното поле.

Star Lords IV: Нова задруга

Тази вечер космодрумът край Хобитово на малката планета Графството беше празнично украсен и ярко осветен. Пристигаха гости откъде ли не. Днес беше рожденият ден на Билбо. Но една совалка се открояваше от останалите — беше по-голяма и по-внушителна, също като кръстосвачът, от който беше излетяла и който сега я чакаше в орбита около Графството.