Аксантур

Потомък на кралската линия на Нуменор. Аксантур бил внук на Вардамир Нолимон, който пък бил потомък на Елрос. Негов баща бил Нолондил, по-малкият син на Вардамир, а той самият бил предшественик на Халакар, който се оженил за кралица Тар-Анкалиме и чрез наследника им Тар-Анарион кръвта на Аксантур отново навлязла в кралската линия на Нуменор.