Алдудение

Творба, създадена от Елемире от ваниярите по повод унищожаването на двете дървета и помръкването на Валинор. Названието на книгата, което от куеня се превежда като „Песен за Двете дървета” било познато на всички елдари.

Не се знае със сигурност дали Елемире видял помръкването с очите си, но като ванияр той най-вероятно се намирал на склоновете на Таникветил, когато светлината на Валинор угаснала.