Анах

Проход през западната част на Еред Горгорот и единственият южен път извън Дортонион. Бил открит от съгледвачите на Моргот след Нирнает Арноедиад и бил използван от войските му, за да навлязат в Белерианд.