Аравийски говеда

Говедата, които живеели в земите около Рун, били по диви от другите в Средната земя. Според легендите те произхождали от добитъка на Ловеца на валарите, Ороме, и затова били наречени Аравийски говеда (Арав е синдаринското име на Ороме).

Говедата били известни като плячка на Ворондил Ловеца, предшественик на гондорските наместници. Той отрязал рог от едно от говедата и направил ловен рог от него, който впоследствие бил носен от най-големия син на управляващите наместници. Последният наследник, който получил рога, бил Боромир. Рогът бил пречупен на две докато той се сражавал с орки на Амон Хен.