Артанис

Сред елфите имало обичай, според който бащата трябва да даде име на новородения си син или дъщеря. Затова когато най-малкото дете на Финарфин се родило — единствената му дъщеря, той избрал името „Артанис” означаващо „благородница”. Когато Артанис пораснала, тя приела името Галадриел.