Асфодел Брендифук

Горбадок Брендифук бил потомък на Гормадок Дълбокоров и господар на Фуков край. Той имал седем деца, от които дъщеря му Асфодел била петото дете. Тя се омъжила за Руфус Тършувков и двамата имали син на Мило. Тя била по-голяма сестра на Примула Брендифук, която била майка на Фродо Торбинс, и така Асфодел била една от трите лели на Фродо (наред с Амарант и Дора).