Белия

Название, отличаващо най-главния сред Истарите — магьосниците в Средната земя. Отначало с нея се отличавал Саруман, но след завръщането си Гандалф бил наречен така.