Бема

Името, използвано от северняците за валара, когото елфите наричали Ороме. Като най-голям ловец и конник сред валарите, той и конят му Нахар били почитани сред роханците, които твърдели, че най-добрите им коне — меарасите, били потомци на самия Нахар.