Битката при Тумхалад

Последната отчаяна отбрана на Нарготронд срещу войските на Моргот, водени от Глаурунг. Елфите били победени и техният водач Ородрет бил посечен, но Турин Турамбар оцелял и станал свидетел на Разграбването на Нарготронд.