Божура Торбинс

Дъщеря на Поско Торбинс и Джили Браунлок. Тя се омъжила за Мило Тършувков (потомък на Горбадок Брендифук от Фуков край) и двамата имали четири деца: Моско, Моро, Миртъл и Минто. Божура била далечна роднина на Билбо и Фродо Торбинс.