Бродове на Исен

Бродове, намиращи се по горното течение на река Исен. Като единствен пряк маршрут между Ериадор и Гондор, бродовете имали голямо стратегическо значение, а Исенгард бил построен, за да ги пази. Те били арената за битките между Саруман и рохиримите по време на Войната за пръстена.