Валараукари

Название на куеня за морготовите създания, наречени балрози на синдарин. Значението на думата е едно и също — „демони на мощта”.