Валимар

Название на града на валарите във Валинор, който се среща по-често с името Валмар.