Винямар

Елфическият град, основан от Тургон и неговите последователи след завръщането им в Средната земя в началото на Първата епоха. Намирал се между планината Тарас в Невраст и бил населяван само за един век, след което Тургон и народът му го изоставили и се преместили в Гондолин.