Вълка-Саурон

„Тъй започнала битката между Хуан и Вълка-Саурон; див лай и вълчи вой отекнали надалече из хълмовете, а стражата по стените на Еред Ветрин оттатък долината изтръпнала от ужас, щом ги чула.” — „Силмарилион”, „За Берен и Лутиен”


Име, дадено на ужасяващата вълча форма, която Саурон приел при битката си с Хуан, хрътката на Валинор.

Според предсказанието Хуан нямало да умре, докато не срещнел най-великият от вълците, затова Саурон решил да изпълни тази роля и да победи хрътката, но се провалил — най-великият от всички вълци не бил Вълка-Саурон, а Кархарот от Ангбанд, и чрез магията на Лутиен и храбростта на Хуан, той бил победен. Саурон избягал от кулата си в Тол-ин-Гаурхот към горите на Дортонион във формата на вампир и не бил видян в продължение на дълги години.