Ган-бури-Ган

Вождът на возите — дивите горяни от друаданския лес по време на Войната за пръстена. Той помогнал на рохиримите в техния поход към Минас Тирит.