Диви хора

Хората на мрака, както и източните и южните народи в Средната земя, които попаднали под властта на Моргот през Първата епоха и които били съюзници на Саурон през Втората и Третата епохи.