Дребни джуджета

Дребен народ, подобен на джуджетата, който изчезнал от Средната земя в края на Първата епоха. Наричан още Калпави джуджета или Ноегит Нибин.<ref>За произхода на дребните джуджета можем да съдим единствено от Силмарилион: „…в прастари времена били прокудени от великите градове на своите събратя в далечните източни области…” („Силмарилион”, 21 За Турин Турамбар). За кои велики градове точно става въпрос не е ясно, но не е възможно това да са били Белегост или Ногрод, които били построени дълго след пристигането на калпавите джуджета в Белерианд. Възможно е обаче тези джуджета да са били сред първите обитатели на Хазад-дум.</ref>

Забележка

<references/>