Дренгист

Тесният морски залив на Великото море, който се впивал в планините Еред Ломин и достигал до Кирит Ниниах, северно от земите на Невраст.