Дуилвен

Една от шестте реки, които течели през Осирианд и се вливали в Гелион. Дуилвен била предпоследната от тези реки и само Адурант се намирала пò на юг. Името означава „сладка река”.