Езерни хора

Народът от Езерния град на Дългото езеро южно от Еребор. Езерните хора търгували с Еребор и Дейл и с горските елфи от Мраколес преди идването на дракона Смог.