Ейлинел

Преди войната на север, Горлим и Ейлинел били съпруг и съпруга в Дортонион. Горлим отишъл да се сражава за господаря си Барахир, но когато се завърнал, той намерил дома си разграбен, а Ейленел била изчезнала. По това време Дортонион бил превзет от войските на Моргот. Той обаче не можел да забрави Ейлинел и често се връщал в изоставената си къща с надеждата да я намери там.

Един ден, той открил наметалото й в развалините и я съзрял, но бил заловен и заведен пред Саурон. Образът, който видял, бил фантом, създаден точно с тази цел. След дълга съпротива, той се съгласил да предаде Барахир и в замяна щял отново да бъде заедно с Ейлинел. Саурон се съгласил и след като открил скривалището на хората спазил обещанието си и измъчвал Горлим до неговата смърт.

Забележка

  1. В българския превод на „Силмарилион” името е дадено като Елинел. Вероятно е недоглеждане от страна на преводача.