Елдана

Широкият залив в западната част на Нуменор между носовете на Андустар на север и Хиярнустар на юг. Там се вливала реката Нундуине, а устието й било над стотици километри, за което се счита, че това е най-големият залив по бреговете на Нуменор.

От древните дни на Нуменор, заливът се свързвал с елдарите от Тол Ересеа, които живеели на запад от Нуменор в Неувяхващите земи. Пристанището Елдалонде („елфически пристан”) се намирало на устието на Нундуине, а думата „Елдана” означава „към елдарите”.