Андустар

Западният нос на Нуменор, отделен на юг от Хиярнустар от широкия залив Елдана. На изток граничил с областите Форостар и Миталмар. Тук нуменорците построили пристанищния град Андуние.