Форостар

Форостар © Джон Хоу

Северният „лъч” на Нуменор — земя, пълна със скали, камъни и големи тресавища. Тя се простирала на две хиляди мили от южните й граници с Миталмар до северния нос. Големият път от Ромена до Андуние минавал през южните й части на място, наречено Ондосто.

Земите към северния нос ставали все по-скалисти и планински. В далечния север имало област около връх Соронтил, където земята се спускала шеметно към морето, образувайки страховити скали, по които живели орлите. Там обитавал и Менелдур Елентирмо, наследник на нуменорския трон и звездоброец, който построил огромна кула, от която да следи движението на небесата.