Менелдур

Тар-Елендил от Нуменор имал три деца, най-малкото от които било син. Това бил Иримон, но любовта му към небето и звездите му дали прозвището Менелдур, което означава „отдаден на звездите”. Менелдур дори построил наблюдателна кула във Форостар, за да следи движението на звездите. Когато наследил кралската власт от баща си, той запазил прозвището си и се нарекъл Тар-Менелдур.

Анарион, син на Менелдур, се различавал коренно от баща си. Докато Менелдур съзерцавал небесата, Алдарион бил деен мъж, който странствал надалеч от бреговете на Нуменор и станал приятел и съюзник на Гил-галад в Линдон. Когато заплахата на Саурон нараснала в Средната земя, Гил-галад потърсил помощ от краля на Нуменор. Мъдрият крал Тар-Менелдур видял, че идващите времена отговаряли по-добре на способностите на Алдарион и затова той предал скиптъра на своя син.