Иримон

Трето дете и единствен син на крал Тар-Елендил от Нуменор. В младостта си Иримон бил завладян от звездите и затова той се оттеглил в северен Форостар, където те се виждали по-ясно. Там той построил наблюдателна кула, за да наблюдава движенията на небесата. Когато наследил трона от баща си той се завърнал в Арменелос, главният град на Нуменор, където поел скиптъра под името Тар-Менелдур (Менелдур означава „отдаден на небесата”).