Орли

Големите птици, които били приятели на елфите и хората в Средната земя. Най-могъщ сред тях бил Торондор, който живеел в Обкръжаващите планини. Той й неговия род били носители на духове, подобни на маярите.

Могъщите орли от древните дни не били просто птици, а великански интелигентни същества. Торондор имал размах на крилете цели 30 фатома (55 метра) и говорел с елфическите владетели като равен. Тези същества се появили след първото пробуждане на елфите, когато изпратени от Еру духове навлезли в света и се заселили в някои създания (по същото време се появили и ентите). Обикновените орли най-вероятно са предшествали появата на тези духове.

Латинската дума за орел — „aquila”, изглежда е свързана с „Aquilo” — името на северния вятър. Тази връзка присъства и при Толкин. Орлите са пратеници на Манве, който властва над въздуха и ветровете в света, а великият орел от Третата епоха — Гуаихир, бил наричан „повелител на ветровете”.