Елемире (елф)

Елф от ваниярите, известен с песента за помрачаването на Валинор — Алдудение. Когато Мелкор унищожил Двете дървета, ваниярите и другите елфи от Валинор празнували на Таникветил и вероятно Елемире видял унищожаването на дърветата с очите си. Създадената от него песен се знаела от всички елдари.